Nieuwe_waardepropositie_TNO_-_smart_cities-stedelijk-metabolismeTijdens de TNO Challenge is er gedurende 1 week lang in Den Haag door een enthousiast team TNO’ers gewerkt aan het verscherpen en toetsen van de nieuwe waardepropositie voor TNO Data Driven Solutions. Hierbij vond interne kruisbestuiving tussen de diverse bloedgroepen (ontwikkelaars, inhoudsdeskundigen en business developers) plaats. Yousri Mandour van ICSB Marketing en Strategie versterkte het marktteam en had als taak te ondersteunen in het scherpstellen van de nieuwe waardepropositie.
Om de ontwikkelde concepten in de Challenge direct te kunnen toetsen zijn via ingeplande ‘hotlines’ interviews gehouden met diverse klanten en stakeholders. Centraal in de week stond het werken aan een concrete vraag van een grote Nederlandse gemeente die via data-analyse op zoek is naar domeinoverschrijdende inzichten. Deze inzichten moeten onderbouwing bieden voor toekomstige beleidsmaatregelen in het sociale domein.
Gemeenten worden geconfronteerd met meer verantwoordelijkheden en minder budget. Er bestaat de behoefte aan een meervoudige blik op de realiteit en de droom om dit realtime te monitoren. Uitdaging is dat beschikbare informatie vaak versnipperd is bij verschillende diensten en externe partners en nog beperkt ontsloten. Tegelijkertijd zien we een bottom-up ontwikkeling: burgers gaan zelf proactief met de leefruimte aan de slag.
Bovenstaande ontwikkelingen in steden zijn mede de aanleiding voor het ontwikkelen van de nieuwe waardepropositie van TNO op het gebied van data driven solutions. Hierbij bevindt de unieke kracht van TNO zich in het betekenis (duiding) geven aan specifieke beleidsvragen door de inzet van specifieke TNO modeling. Door de inzet van prognostische modellen kan TNO de klant een set aan potentiële interventiemaatregelen aanbieden. De hiervoor benodigde databronnen worden ontsloten en geïnterpreteerd met behulp van de TNO rekenmodellen.

Nieuwe waardepropositie TNO - smart cities

Deze nieuwe waardepropositie is niet alleen afwijkend maar juist krachtig aanvullend op bestaande BI-software aanbieders. TNO Data Driven Solutions stelt overheden zoals gemeenten in staat om maatregelen in het eigen domein en andere domeinen door te rekenen en de meest effectieve maatregel toe te passen. Via een door TNO op maat gemaakt dashboard monitort de gemeente vervolgens 24/7 visueel de verwachte effecten van de genomen maatregel. Hierbij blijft de gemeente in control, en (indien wenselijk) kijken stakeholders en burgers mee.

Timon Brussaard, senior Business Developer bij TNO (Dutch Centre for Health Assets), kijkt als volgt op de Challenge en de bijdrage van Yousri Mandour terug:

Ik heb Yousri in de voorbereiding maar met name tijdens deze week leren kennen als een ervaren en kundig persoon als het gaat om strategisch (marketing) inzicht te genereren. Eén van de challenge doelstellingen was om de marktvraag vooraf te koppelen aan het ICT-ontwikkelproces. De expertise van Yousri werd in de praktijk gebracht tijdens klantinterviews, de analyses van informatiestromen en de challenge brainstormmomenten. De geleverde meerwaarde voor TNO zit hem in het feit dat ICSB als extern bureau helpt om tot de essentie te komen en met een specifiek toegesneden marktanalyse de waardepropositie inzake data driven solutions heeft weten te achterhalen. Ik merkte dat de vrije manier van werken in challengevorm, geen obstakel voor Yousri is gebleken. Integendeel: het eindresultaat was een dynamische presentatie met voldoende aanknopingspunten om de maanden er na aan deze propositie door te kunnen ontwikkelen.

Onze oplossingen

Deel deze pagina