UWV verzorgt werknemersverzekeringen. De directeur Handhaving houdt zich bezig met het bevorderen van de naleving van de hierbij horende regels. Om potentiële regelovertreders te detecteren, hebben Ed Peelen en Gerard Struijf eerst het huidige businessdomein geverifieerd, om vervolgens groeidimensies toe te voegen. De klant en zijn/haar specifieke gedrag worden hierbij centraal gesteld, waardoor nieuwe inzichten zijn ontstaan. De afdeling Risicoanalyse kan hiermee op vernieuwde wijze effectiever tot selecties komen.

UWV verzorgt werknemersverzekeringen, zoals de Werkloosheidswet (WW), de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), enzovoort. De directie Handhaving houdt zich bezig met het bevorderen van de naleving van de bij deze wetten horende regels. Zowel preventie als repressie dragen daaraan bij. Preventie beoogt te voorkomen dat niet-wetende en niet-kunnende klanten de regels overtreden. Repressie richt zich vooral op de niet-willende klant.

Binnen de directie Handhaving is de afdeling Risicoanalyse verantwoordelijk voor het detecteren van klanten die (potentiële) regelovertreders zijn. Inconsistente gegevens in de databases kunnen een aanwijzing vormen voor regelovertreding. Met behulp van analysemodellen worden er selecties gemaakt van klanten bij wie de UWV inspecteurs op bezoek gaan om ter plekke de situatie te beoordelen. Als er dan inderdaad sprake is van regelovertreding, wordt er vaak een sanctie opgelegd. Het doel is om klanten die met hun uitkering frauderen op te sporen en te corrigeren, maar vooral ook om een preventief effect te bereiken.

Door voor de directie Handhanving allereerst het huidige businessdomein te verifiëren en hier vervolgens een aantal reële groeidimensies aan toe te voegen, ontstond er onder regie van Ed Peelen en Gerard Struif een helder speelveld, waarbinnen de afdeling Risicoanalyse de ruimte kreeg om op vernieuwde wijze effectiever tot selecties te komen. Door de klant en zijn/haar specifieke gedrag hierbij steeds centraal te stellen, ontstonden nieuwe inzichten. Vervolgens was het zaak om deze ruimte ook daadwerkelijk te gaan benutten. Gedurende een op maat ontwikkelde masterclass werden, in samenwerking met Prof. Dr. Wojtek Kowalczyk van de VU, nieuwe doelgroepen bedacht en beschreven. Vervolgens erden hierop, mede-geïnspireerd door Dr. Ton Kuijlen (C Motions), nieuwe analysetools toegepast. Een zinvolle exercitie, waarmee zowel de kwaliteit van de data-analyses als het inzicht in de verschillende doelgroepen werd verbeterd en doelgerichter handhaven mogelijk werd.

Download

Dr. Michael van Eck, kennisadviseur Handhaving UWV

Ed Peelen en Gerard Struif wisten, evenals de overige docenten, ieder op hun eigen wijze ons te inspireren tot een innovatieve kijk op zowel onze klanten als op de gebruikswaarde van onze klantgegevens.

Deel deze pagina