Woningcorporatie Vivare heeft ICSB Marketing en Strategie gevraagd een marktoriëntatie uit te voeren die nader inzicht moet bieden in de aantrekkelijkheid van toekomstige vestigingslocaties binnen het werkgebied (Stadsregio Arnhem-Nijmegen) van Vivare. Dit om beter beleid te realiseren, door inzicht te verschaffen in het juiste aanbod op de juiste plaats.

Deze marktoriëntatie heeft bovendien als doel de impliciete kennis in de hoofden van verschillende vastgoedfunctionarissen binnen Vivare expliciet te maken in een vastgoedkaart en deze kennis met elkaar te delen.

De marktoriëntatie dient Vivare ondersteuning te bieden bij toekomstige vastgoedinvesteringen met een tijdshorizon tot 2025. Deze aanwezige kennis wordt hiervoor gecombineerd met een objectieve inschatting van de aantrekkelijkheid van vestigingslocaties in het werkgebied van Vivare op basis van een criteriaset van demografische, socio-economische en plan-vastgoedeconomische gegevens. De marktoriëntatie is opgebouwd uit 3 hoofdcomponenten:

  1. Een uitgebreide deskresearchfase die per gemeente een set aan demografische, socio-economische en plan-/vastgoedeconomische KPI’s in het werkgebied van Vivare inzichtelijk maakt.
  2. Een interviewronde met de belangrijkste vastgoedfunctionarissen binnen Vivare, waarbij inzicht verkregen wordt in de criteria en werkwijze bij het vaststellen van toekomstige vestigingsplaatsen.
  3. 2 werksessies met de vastgoedfunctionarissen, waarin de uitkomsten van de deskresearchfase gecombineerd zijn met de uitkomsten van de interviewronde.

Uiteindelijk resultaat van de marktoriëntatie is een inschatting van de aantrekkelijkheid van potentiële vestigingsplaatsen, weergegeven in een vastgoedkaart (zowel digitaal als in grootformaat prints) van het werkgebied van Vivare.

De digitale versie van de vastgoedkaart is opgebouwd uit een tiental verschillende informatielagen (zoals locaties bezit Vivare, mogelijke uitbreidingslocaties gemeenten, waardeontwikkeling vastgoed per gemeente, infrastructurele ontwikkelingen, etc.) die door de gebruiker geselecteerd en gecombineerd kunnen worden.

Download

Jeroen Bouwman, projectleider van de marktoriëntatie en adviseur portfoliomanagement

ICSB heeft ons geholpen om stevig met elkaar in gesprek te gaan over de sterke en zwakke plekken in ons werkgebied. Het voorwerk, de interviews en de werksessies vormden daarvoor een prima middel, samen met het handige kaartmateriaal. Met behulp hiervan hebben wij prioriteiten kunnen aanbrengen in kansen en bedreigingen in ons werkgebied en hebben we concrete acties uitgezet voor onze vastgoedsturing en onze projectontwikkeling in het bijzonder.

Deel deze pagina