Vivare is een ondernemende woningcorporatie met hart voor haar omgeving. Vivare bouwt voor wonen en zorg, realiseert woonvormen voor kwetsbare groepen, zet multifunctionele centra neer en werkt aan grootschalige herstructurerings- en renovatieprojecten. Projecten waar wijken van opfleuren. Samen met bewoners en maatschappelijke partners werkt Vivare aan een omgeving waar het goed wonen is. Vivare ondersteunt, brengt partijen bij elkaar, regelt huisvesting en zet menskracht en middelen in.

ICSB Marketing en Strategie heeft Vivare ondersteund bij het samenstellen van wijkvisies voor de meest kwetsbare wijken in haar werkgebied. Projectconsulenten zijn door ICSB getraind in het realiseren van een eenduidige en correcte SWOT-analyse als onderdeel van de wijkvisie. Als eerste stap zijn per wijk de belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen op het gebied van leefbaarheid op een juiste manier benoemd. De SWOT-matrix is vervolgens als startpunt gebruikt om met behulp van de confrontatiematrix de juiste prioriteiten in de wijk te identificeren. Deze prioriteiten zijn op hun beurt geformuleerd in strategische vragen, waaruit de sociale doelstellingen per wijk voor de komende jaren zijn afgeleid.

De kracht van de inzet van de SWOT-analyse is dat nu per wijk een eenduidig overzicht is gecreëerd van de belangrijkste sociale uitdagingen, plus inzicht in de hieraan gekoppelde te ondernemen acties. Bijkomend voordeel is dat de gestructureerde opzet van de wijkvisies de vergelijkbaarheid van de sociale uitdagingen tussen de wijken beter inzichtelijk heeft gemaakt.

Linda van Summeren, adviseur beleidsontwikkeling Vivare

Het is mooi om te zien hoe Yousri Mandour op geheel eigen wijze een vrij complexe methodiek voor een toch zeer gemêleerde groep tot begrijpelijke kost weet te maken. Met zijn rustige, respectvolle en zorgvuldige manier van trainen en adviseren, heeft hij niet alleen de kwaliteit van de analyse van de wijkvisie (output) vergroot maar veel collega’s ook bewuster gemaakt van de waarde van die goede analyse. SWOTTEN op zijn ICSB’s leverde ons de beoogde helderheid en focus. Yousri zelf voegde daar energie aan toe. Energie die vrijkomt wanneer je merkt dat je “de spijker op zijn kop slaat”. Waardevol!

Deel deze pagina