Vivare beheert en verhuurt 24.000 woningen in de regio Arnhem. De afdeling Strategie en Marketing is een belangrijke initiator voor veranderingsprocessen binnen woningcorporatie Vivare. Strategie en Marketing heeft o.a. als doel regelmatig voorstellen te doen aan de andere afdelingen teneinde bestaande processen en diensten richting de afnemers te vernieuwen. Vivare was sinds enige tijd op zoek naar een methodiek/werkwijze, die de medewerkers van de afdeling Strategie en Marketing in staat stelt om hun innovatievermogen te vergroten. Zodoende werd ICSB Marketing en Strategie ingeschakeld om een invulling te geven aan de volgende twee vraagstukken:

1 Laat de afdeling Strategie en Marketing kennis maken met Systematic Inventive Thinking, zodat zij de opgedane vaardigheden kunnen inzetten in hun dagelijkse werkzaamheden.

2 Ondersteun ons bij het ontwikkelen van één of enkele innovatieve concepten op het gebied van woondiensten en/of maatschappelijke activiteiten (zorg/welzijn: vernieuwing richting kwetsbare groepen).

– Het SIT-traject dat ICSB en Vivare samen doorlopen hebben, bestond uit:
– Eén dag voorbereidende interviews en een briefing met de projectleider om de kaders van het innovatiedomein scherp te stellen.
– Twee dagen ideeontwikkeling rondom de doelgroepen senioren/alleenstaanden en kwetsbaren.
– Een convergentiedag waarin een selectie en verrijking van de ideeën in een concept businessplan is uitgewerkt en gepresenteerd aan de overige deelnemers.

De dagen waren naar de mening van de deelnemers zeer succesvol. De innovatiepijplijn van afdeling Strategie en Marketing is weer voldoende gevuld met out-of-the-box, uitdagende, maar ook haalbare concepten. Het enthousiasme van de deelnemers voor de SIT-aanpak bleek dat vrijwel iedereen een SIT-traject aan anderen zou aanraden. “Het levert een nieuwe manier van kijken met bewezen rendement!” en “Je leert met een andere, meer effectieve bril kijken naar (communicatie) ideeëngeneratie dan de standaard-brainstormmethode.” De medewerkers van de afdeling Strategie en Marketing zijn na de training nu zelf aan de slag met de SIT-methode. En dat moet zijn vruchten gaan afwerpen, omdat één deelnemer het al treffend verwoordde: “Echt ongelooflijk hoe snel je nieuwe ideeën kunt vergaren als je er even voor gaat Sitten!”

Vivare

Echt ongelooflijk hoe snel je nieuwe ideeën kunt vergaren als je er even voor gaat Sitten!

Deel deze pagina