WoCom is een zelfstandige woningcorporatie, die ruim 6.600 woningen bezit in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond en Someren. WoCom hecht veel waarde aan de mening van haar klanten. Om haar klanten meer te betrekken bij het ontwikkelen van beleid en van nieuwe producten en diensten is woCom in 2007 gestart met een online klantenpanel. ICSB Marketing en Strategie helpt woCom bij de opzet en het beheer van het online klantenpanel.

Anderhalf jaar na de opzet van het klantenpanel hebben ruim 700 huurders en woningzoekenden zich aangemeld om vier tot vijf keer per jaar aan een panelonderzoek deel te nemen. Dit houdt in dat inmiddels meer dan 10% van het totale huurdersbestand deel uitmaakt van het woCom klantenpanel. De onderzoeken via het klantenpanel vinden plaats in de vorm van het invullen van een online vragenlijst, ofwel in de vorm van het deelnemen aan focusgroepen (groepsdiscussies).

Zo zijn twee focusgroepen georganiseerd met als thema: “Hoe kunnen de huurders samen met woCom werken aan het instandhouden of verbeteren van de leefbaarheid?” Daarnaast is aan de panelleden via een online vragenlijst gevraagd wat hun ervaringen zijn met de woCom website. De uitkomsten van dit onderzoek zijn  meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

Ook is er een panelonderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid met de communicatiemiddelen van woCom. Er zijn twee focusgroepen georganiseerd waarin de zichtbaarheid van woCom in de wijk centraal stond. Tijdens het meest recente panelonderzoek is het servicepakket PuntExtra onder de loep genomen. Dit is een breed samenhangend pakket diensten op het gebied van extra zorg, persoonlijk comfort, wonen, voorlichting en begeleiding, dat woCom gratis aan haar klanten aanbiedt.

Deel deze pagina