Blue Ocean Strategy heeft tot doel het creëren of ontdekken van nieuwe, onontgonnen marktgebieden, met kansen voor winstgroei. Centraal in de aanpak van de Insead professoren Chan en Maubogne staat dat marktgrenzen en industriestructuren niet op voorhand afgebakend zijn. Het gaat er in de wereld van Blue Ocean Strategy niet om de concurrentie te verslaan maar om de concurrentie juist irrelevant te maken!

In het eerste deel van de incompany workshopdag voor Yacht heeft ICSB de kern van Blue Ocean Strategy belicht, met als centraal begrip: value innovation. Hieronder verstaan we het gelijktijdig streven naar differentiatie en lage kosten. Blue Ocean Strategy doorbreekt de trade-off tussen waarde en kosten, die sinds de jaren 80 centraal staat in de generieke concurrentiestrategieën van Michael Porter. In het Blue Ocean Strategy boek staan verschillende modellen opgenomen die helpen bij het realiseren van value innovation en het identificeren van blauwe oceanen. Een mooie opstap bieden de zes wegen om markt-grenzen te doorbreken.

Ook is het Blue Ocean Strategy proces afgezet tegen een meer traditioneel strategievormingsproces: waar grijpen zaken in elkaar en waar zitten de grote verschillen? In het praktijkgedeelte van de workshopdag zijn we voor Yacht op zoek gegaan naar kansen voor value innovation. Eerst hebben we het huidige concurrentieveld in kaart gebracht met behulp van de strategy canvas. Dit is een model waarin een profiel wordt geschetst van de verschillende spelers in de markt waarin Yacht actief is aan de hand van een handvol key concurrentiefactoren. De strategy canvas laat in één oogopslag zien hoe het concurrentiespel in een markt ervoor staat. Vervolgens zijn vier van de zes wegen om nieuwe markten voor Yacht te vinden bewandeld. Ondanks het korte tijdsbestek ontstonden zo de eerste ideeën voor een Blue Ocean Strategy voor Yacht tijdens een inspirerende dag.

Deel deze pagina