Over Marijn

Verandering is de enige constante. Ik wil klanten helpen te profiteren van deze veranderingen in plaats van er door verrast te worden. Om klaar te zijn voor de toekomst moeten we samen klantinzichten centraal zetten waarbij we kritisch kijken of de huidige business modellen wel toekomstbestendig zijn.