De noodzaak van een heldere B2B positionering

neem contact op!

Uw contactpersoon voor dit vraagstuk is Drs. Kris Brees

Wanneer het over merken en positionering gaat, denken mensen over het algemeen aan een B2C omgeving, met dure commercials van de gekende merken. Maar juist in een B2B omgeving of not for profit omgeving kan een sterk merk met een heldere en onderscheidende positionering u duurzaam concurrentieel voordeel opleveren! Welke plek wilt u innemen in het hoofd en hart van uw klanten?

Wat levert een krachtige positionering u op?
Iedereen weet waar je organisatie voor staat. Klanten weten wat zij mogen verwachten van uw organisatie: ze ervaren een belangrijk verschil met de andere aanbieders. Intern levert een goede positionering sturing op: het levert scherpe keuzes op en geeft richting aan je interne organisatie.

Klantinzicht

Heldere en doorleefde klantinzichten, gebaseerd op onderzoeken die u reeds heeft uitgevoerd of die wij voor u doen.

Actionable positionering

Een actionable positionering op 1 A4, gebaseerd op het positioneringshuis. Zowel extern (een helder beeld voor klanten en stakeholders) als intern weet iedereen waar de organisatie voor staat.

Synergie in je organisatie

Synergie tussen marketing en sales, maar ook andere afdelingen in je organisatie: de positionering is helder en neuzen staan dezelfde kant op.

Heldere keuzes voor gerichte actie

De positionering geeft richting aan marketing en communicatie. Maar evengoed aan de ontwikkeling van producten en diensten.

Stap 1: Klantinzicht verzamelen

  • We gebruiken onderzoeken die u reeds heeft uitgevoerd of voeren zelf onderzoek uit om de relevante en benodigde klantinzichten te vergaren.
  • We vergaren inzicht, zowel in wat de klant zoekt en concurrenten aanbieden (functioneel en technisch) als in hoe de klant verschillende aanbieders ervaart (emotioneel en imago).

Stap 2: Een werkende positionering op 1 a4

  • Door middel van workshops gaan we aan de slag met het positioneringshuis. waar zijn we van in de ogen van onze klanten en onszelf? En waar willen we van zijn? De heldere positionering wordt getoetst aan 4 criteria:
  • Intellectueel overtuigend: geeft het richting wanneer er een beslissing moet worden genomen?
  • Emotioneel aantrekkelijk: geeft het de energie om mee aan de slag te gaan, intern of als creatief team van een reclamebureau?
  • Intern consequent: is het geloofwaardig, klopt het met het verleden van de organisatie en met de kernwaarden?
  • Extern onderscheidend: is het voor de klant onderscheidend, geeft het bestaansrecht?

Stap 3: Kick-start de nieuwe positionering

  • Uitwerken en oefenen van de pitch: hoe vertel je het verhaal op een overtuigende, aansprekende en memorabele manier, zowel intern als aan klanten?
  • De keuzes die gemaakt zijn tijdens het ontwikkelen van de positionering vragen veelal om verdere actie. We brengen deze acties op een overzichtelijke manier samen op één pagina. Denk aan interne en externe communicatie, maar ook aan productontwikkeling, het dienstenportfolio, vormgeving van het merk, communicatiekanalen, etc.

ICSB ondersteunt al ruim 30 jaar uiteenlopende ondernemingen met een succesvolle positionering. Wij vullen de positionering indien gewenst aan met een imago-onderzoek of een merkstrategie voor uw organisatie. Bel 010 – 452 86 02 en vraag naar Kris Brees.

Meer weten?

Kris Brees

Partner

Dorien van der Heijden

Partner

Relevante klantcases