Klantgedreven waardeproposities

neem contact op!

Uw contactpersoon voor dit vraagstuk is Drs. Yousri Mandour

Klantbehoeften veranderen met de tijd. Het is uitdagend om te achterhalen wat jouw doelgroep vandaag de dag echt drijft. Wat maakt eigenlijk het verschil voor je klant? En voor je niet-klant? Wat zijn de need to haves en de nice to haves? En nog belangrijker: ben je in staat deze klantvoorkeuren te vertalen naar een goed passend en onderscheidend aanbod van producten, diensten en services?

ICSB ondersteunt organisaties bij het vertalen van deze inzichten in klantgedreven waardeproposities. We focussen op de huidige en toekomstige klantbehoeften en kijken ook naar behoeften van niet-klanten. We combineren deze inzichten met de unieke kwaliteiten van jouw organisatie. Een rijker klantinzicht leidt snel tot een groei van je aanbod. Het is dus zaak om ook vast te stellen wat we niet meer doen: groeien en snoeien.

Klantgedreven waardeproposities is het vernieuwen van producten & diensten en het effectiever kunnen verkopen van en communiceren over je bestaande aanbod in de markt. ICSB begeleidt organisaties met klantgedreven waardeproposities. We werken via de scrum aanpak: inzichten ophalen, deze snel vertalen in vernieuwing van het portfolio en/of commercie en tenslotte deze resultaten toetsen in de markt.

Je mag daarbij drie zaken van ons verwachten: allereerst dat je klantinzicht écht op tafel komt. Vervolgens dat we creatief en pragmatisch deze inzichten vertalen in de gewenste commerciële vernieuwing. En tot slot dat we niet alleen de vernieuwing ontwerpen, maar ook concretiseren tot en met de marktintroductie.

Klantgedreven waardeproposities – wat kun je verwachten van ICSB?

Focus op alleen die zaken die voor de klant belangrijk zijn

Een aanbod dat de klant onderscheidend én waardevol vindt en matcht met de kwaliteiten van de organisatie

Aanbod laten groeien en snoeien

Niet alleen maar uitdijen: scherp keuzes maken wat we uitbouwen en waar we mee stoppen

Effectievere communicatie en sales

Concrete handvatten voor commercie - communicatie in termen van klantwaarde

Meer klanten binden en boeien

Goede product markt-fit leidt tot behoud van bestaande klanten en winnen van nieuwe klanten

Klantgedreven waardeproposities – welke stappen doorlopen we?

Stap 1: Inzicht in klantbehoeften (wat zijn de pains en de gains?)

  • In-depth interviews en/of ronde tafels met de doelgroep
  • Customer journey onderzoek
  • Kwantitatief onderzoek en data-analyse

Stap 2: Klantinzichten omzetten naar waardeproposities

  • Van klantbehoeften naar klantvoordelen: klantwaarde specifiek maken in toekomstig aanbod
  • Werken met een multidisciplinair team, waar mogelijk in co-creatie met je klant
  • Scrum aanpak: verbeteren door korte verbeterloops en MVPs

Stap 3: Klantgedreven waardeproposities inbedden in sales- en marketing

  • Borging van nieuwe aanpak in de organisatie
  • Getoetste ontwerpen omzetten in succesvolle marktintroductie en/of veranderde commerciële aanpak

Meer weten?

Yousri Mandour

Partner

Bernard Nieuwendijk

Associated Partner

Relevante klantcases