Merkbeleid: een doordacht merkportfolio samenstellen

neem contact op!

Uw contactpersoon voor dit vraagstuk is Drs. Kris Brees

Door historische groei of overnames ontstaat er in de loop der tijd een merkportfolio dat mogelijk niet meer aansluit op de markt van vandaag. Klanten worden niet langer op de slimste manier aangesproken. Staat jouw organisatie ook voor de uitdaging om goed doordachte keuzes te maken over het samenstellen van een optimaal merkportfolio?

Merken zitten diepgeworteld in het hoofd en hart van zowel medewerkers als klanten. De uitdaging voor een goed doordacht merkbeleid is de balans te vinden tussen emotionele en rationele argumenten, waarbij we zowel het outside-in als het inside-out denken respecteren.

Van ICSB mag u verwachten dat rekening wordt gehouden met alle belangrijke aspecten van een goed doordacht merkportfolio. En dat we het team laten ervaren dat een keuze voor de inrichting van een merkportfolio geen zwart-wit keuze is. Er is uit de vele grijstinten altijd een optie beschikbaar voor een toekomstig merkbeleid dat goed past bij de behoeften van zowel klanten als medewerkers.

Efficiënt merkbeleid

Een goede balans tussen uitgaven aan merkondersteuning en herkenning door uiteenlopende doelgroepen

Meerwaarde van je merken scherp

Scherp in beeld wat jouw merken voor de doelgroep betekenen: waar jouw merk voor staat in het hoofd en hart van klanten

Ruimte in de markt

Het onderscheidend vermogen en het ontwikkelpotentieel van je merken geïdentificeerd

Richting geven aan communicatie

Scherpe keuzes in merkbeleid leidt tot eenduidige communicatie en interactie met de doelgroep

Stap 1: Alle opties voor het merkbeleid doorlopen:

  • Team stimuleren breder te denken dan zwart-witdenken
  • Alle opties verkennen tussen ‘alles onder één merk’ en ‘een apart merk per product-marktcombinatie’

Stap 2: Onderzoek naar merklading in het hoofd en hart van de klant

  • Kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek naar huidige merkbeleving
  • Oordeel van klanten, ex-klanten en niet-klanten over jouw merk in relatie tot concurrerende merken in de markt

Stap 3: Inzet keuzetool om een toekomstig merkbeleid te kiezen

  • Keuzetool stimuleert het team om een afgewogen keuze van de diverse opties te maken
  • 3 perspectieven: extern, intern en business sense

Stap 4: Actieplan

  • Vertaling van de keuzes in het merkbeleid naar de inrichting van communicatie (campagnes)
  • Verkleinen van negatieve merkassociaties en verstevigen van positieve merkassociaties

Meer weten?

Kris Brees

Partner

Ed Peelen

Partner

Relevante klantcases