Nieuwe businessmodellen

neem contact op!

Uw contactpersoon voor dit vraagstuk is Drs. Yousri Mandour

Hoe overtuig je je collega’s van de noodzaak van nieuwe businessmodellen? En hoe integreer je vervolgens de nieuw op te zetten dienstverlening, zoals data driven solutions of online platformen, in de huidige business?

Kortom, hoe krijg je de organisatie los van het bestaande en dominante businessmodel? Dit begint in de mindset, het meekrijgen van de collega’s in het belang van de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Het loskomen van bestaande uitvoeringskaders. En hoe gaan we hierbij om met mogelijke kannibalisatie van het huidige businessmodel? Wij bieden u een aanpak die voorkomt dat projecten met urgentie op de korte termijn de projecten met een potentieel op de langere termijn volledig wegdrukken.

ICSB begeleidt organisaties in de uitdagende transitie naar nieuwe businessmodellen. Na de noodzakelijke bewustwording gaan we in de ontwerpfase aan de slag met businessmodel canvassen en andere concrete tools uit service design thinking. In de realisatiefase zetten we de kern klantinzichten om in de succesvolle dienstverlening voor morgen.

Nieuwe businessmodellen – wat kun je verwachten van ICSB?

Mensen meekrijgen

Key stakeholders vanaf de start aan boord in het nieuwe businessmodellen ontwikkeltraject

Groot denken, klein beginnen

Ontwerpen van disruptieve nieuwe businessmodellen, gevolgd door concrete pilots

Waardecreatie staat centraal

Begrijpen van de klanten van morgen is het vertrekpunt van nieuwe businessmodellen

Check met de real world

Vroege toetsing organisatorische en financiële haalbaarheid van nieuwe businessmodellen

Frisse blik van de buitenstaander

ICSB adviseurs inspireren met branche overschrijdende best practices en challengen 'vastgeroeste' patronen

Nieuwe businessmodellen – welke stappen doorlopen we?

Stap 1: De wereld en de klant van morgen kennen:

 • Strategische context scherp: relevante ontwikkelingen binnen en buiten de sector
 • Get out of the building: klantbehoeften en aanbieders van morgen verkennen

Stap 2: Organisatie in beweging krijgen:

 • DNA in beeld brengen: waar ligt onze unieke kracht?
 • Sense of urgency nieuwe businessmodellen omarmen: opereren vanuit angst of verlangen
 • Rebuild of reinvent: huidige business transformeren of parallel nieuwe business opstarten

Stap 3: Ontwerpen nieuwe businessmodel canvassen op basis van:

 • Trends en insights
 • Begrijpen van de klant van morgen
 • Attack your own company, branchmarking: leentjebuur spelen in voorlopende sectoren

Stap 4: Testen en doorontwikkelen in de praktijk:

 • Eerste toetsing nieuw businessmodel bij de doelgroep
 • Finetunen op haalbaarheid: technisch, financieel, organisatorisch, juridisch
 • Aansluiting op sense of urgency behouden: wat is de kern van wat we willen bereiken?

Stap 5: 'Ongewoon' doen in de nieuwe realiteit:

 • Organisatie en human capital: binnen of buiten de huidige structuur? Wie stuurt aan? Hoe creëren we wendbaarheid?
 • Technologie en partners: wat hebben we nodig voor het nieuwe businessmodel, wat kunnen we zelf en waarop willen we samenwerken?
 • 'Shit of Yesterday': hoe voorkomen we dat het nieuwe businessmodel vroegtijdig gesmoord wordt in de daily business (structuren, systemen en middelen)

Meer weten?

Yousri Mandour

Partner

Kris Brees

Partner

Relevante klantcases