Visie en strategie met impact

neem contact op!

Uw contactpersoon voor dit vraagstuk is Drs. Dorien van der Heijden

Van plan om de doelen en de koers van de organisatie eens goed tegen het licht te houden? Maar heeft het gezien de onzekere marktdynamiek eigenlijk nog wel zin om met de lange termijn bezig te zijn? En hoe zorgt u dat er in de strategie échte knopen worden doorgehakt en voorkomt u dat collega’s vervallen in het herhalen van gekende standpunten?

De bedrijfsomgeving verandert te snel om 3 tot 5 jaar vooruit te kunnen plannen. Tegelijkertijd is het uitzetten van een heldere koers noodzakelijk om de organisatie te laten floreren. Dit begint met het (her)formuleren van de lange termijn visie: waar willen we als organisatie staan en wat willen we betekenen voor onze klanten, medewerkers en maatschappij? En deze visie te vertalen naar concrete ambities, projecten en acties.

ICSB ondersteunt in het effectief inzetten van de beschikbare resources om de ambitie binnen bereik te brengen. Een koppeling tussen de lange termijn visie en de realiteit van het hier en nu helpt knopen doorhakken en activiteiten te definiëren en prioriteren die bijdragen aan het bereiken van de visie.

Visie en strategie bepaling – wat kun je verwachten van ICSB?

Strategie met impact

Geen papieren tijger, maar een heldere, motiverende en werkende strategische koers voor de toekomst.

Concrete routekaart

De visie en ambitie doorvertaald naar concrete milestones en strategische initiatieven op korte en middellange termijn.

Buiten gebaande paden

ICSB adviseurs reiken structuur aan, inspireren met brancheoverstijgende best practices en dwingen tot het maken van keuzes.

Collega’s aan boord

Collega’s geloven écht in de nieuwe strategie door hun actieve betrokkenheid.

Customer first

Waardecreatie voor klanten staat centraal – strategie draagt bij tot optimale klantreis.

Visie en strategie bepaling – welke stappen doorlopen we?

Stap 1: Kernteam nieuwe strategie samenstellen

  • Rol en taakverdeling leidinggevenden en overige betrokkenen in de verschillende stappen van het strategieproces
  • Eventuele inbreng van young potentials en externe relaties

Stap 2: Visie en ambitie bepalen

  • DNA in beeld brengen: waar ligt onze unieke kracht?
  • Strategische context scherp: relevante ontwikkelingen binnen en buiten de sector
  • Klantbehoeften en aanbieders van morgen verkennen

Stap 3: Strategische routes uitzetten

  • Bouwen transformatiemap: visie en ambitie vertalen in strategische projecten en milestones
  • Doorvertaling naar organisatie, tijdspad en budgetten

Stap 4: Draagvlak verbreden en realisatie

  • Storytelling: communicatie naar interne en externe stakeholders
  • Realiseren nieuwe strategie naar dagelijkse activiteiten: wat gaan we anders doen?
  • Collega's informeren en enthousiasmeren

Meer weten?

Dorien van der Heijden

Partner

Yousri Mandour

Partner

Relevante klantcases