Ons verhaal

Klantvragen die gaan over de rol van organisaties in een veranderende wereld, over de toekomstbestendigheid van het businessmodel of van onderdelen van een business model: die houden ons wakker. Het maken van de dwarsdoorsnede door de organisatie die dit vraagt; vanuit diepe inzichten in (latente) klantbehoeften en complexe externe omgevingen komen tot nieuwe, intelligente proposities en de manier waarop die zijn te realiseren. Dat fascineert ons. En daar zijn we best trots op.

We zijn trots op wat we in de loop der jaren bereikt hebben bij klanten. Door klanten en gebruikers tot leven te brengen in de organisatie door persona’s te construeren bij Vivare. Door vanuit marktsegmentatie en klantgroepen een fusie tussen zorgorganisaties te sturen en begeleiden bij Evean. Door de toekomstige wereld van werk te verkennen vanuit het oogpunt van werknemers, werkgevers en de arbeidsmarkt met als doel te bepalen waar en hoe Randstad van waarde kan zijn. Door vanuit merkwaarden een nieuwe propositie te ontwikkelen voor Manutan. Door de basis te leggen voor een klantenfeedbacksysteem op bestuurs-, management- en operatieniveau dat past bij merkwaarden, actionable informatie en een besparing op marktonderzoeksuitgaven voor ANWB. Door de go to market strategie te formuleren voor een disruptieve innovatie, waarmee via mind maps medische artikelen en onderzoeken zijn te vinden en te verbinden (Euretos). Door onze langdurige relaties, waardoor we echt sparring partner zijn voor de directie, op momenten dat het hen uitkomt, bij strategische vraagstukken van CROW. Door onze hands on benadering, waardoor we ook als interimmer de daad bij het woord voegen bij Evides.

Onze historie

ICSB Marketing en Strategie kent twee zogenaamde rechtsvoorgangers, namelijk het ICB en het ICSB. Beide adviesbureaus delen een gelijke oorsprong: de vakgroep Commerciële Beleidsvorming aan de faculteit Bedrijfseconomie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit daar startten Jan Bunt en Ben Bakker, Philip Waalewijn en Ed Peelen hun respectievelijke adviesbureaus op. De missie was het succesvol verbinden van marketingtheorie en -praktijk, maar de aanleiding was heel wat praktischer. Op de universiteit was het destijds simpelweg lastig om de praktijk meer op te zoeken en hiervoor middelen (zoals een PC) te verkrijgen. Het oprichten van een eigen onderneming was daarvoor indertijd onvermijdelijk. Beide bureau’s hebben bijna twintig jaar naast elkaar bestaan. Ze boden beide een vergelijkbare mix aan activiteiten in het veld van kennisontwikkeling (onderzoek), kennistoepassing (advisering) en kennisoverdracht (opleidingen). In 2003 besloten ICB en ICSB samen verder te gaan onder de naam ICSB Marketing en Strategie. De banden met diverse universiteiten worden gekoesterd: Kennis in Actie!