Alles onder één merk of meerdere merken, wat is het slimst?

Keuze-instrument voor merkbeleid

Merkportfolio

Tussen 'alles onder één merk' en 'voor alles een apart merk' bestaan nog heel wat grijstinten. Gelukkig hebben wij een beproefd instrument om u te helpen bij een onderbouwde keuze dit best past bij uw merkportfolio. Bij de discussie over een gezond merkportfolio tekenen zich vaak snel enkele sterk verdedigbare stellingen af. Wij weken het team eerst los uit het zwart-witdenken. Pas dan wordt gebouwd aan een genuanceerde afweging van de diverse opties. Daarbij wordt met een eigen keuzetool gewerkt. Deze tool kijkt uiteraard naar ‘klanten’ als een van de bepalende factoren. Maar hij nodigt het team ook uit om genuanceerd naar alle factoren te kijken die voor hun specifieke omgeving van belang zijn.
Lees meer

Eerst de klant beter leren kennen

Klantonderzoek

Misschien is er wel onvoldoende kennis aanwezig over hoe uw klanten naar uw merk(en) en de van de concurrenten kijken. Strategische keuzes vragen om inzicht in de externe omgeving, maar kunnen natuurlijk niet gemaakt worden zonder inzicht in uw organisatie en de markt. ICSB koppelt onderzoeksvragen altijd aan uw beleidsvragen. Zo komt in het klantonderzoek de cruciale informatie het best boven tafel.
Lees meer

Imago onderzoek waar u concreet mee aan de slag kunt

Hoe kijken klanten naar u

Welke associaties hebben klanten bij uw product, uw merk, bij uw organisatie? Het hart van een imago-onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de associaties bij en kernwaarden van uw product, merk of organisatie. De uitdaging hierbij is niet te blijven hangen in generieke waarden, maar door te prikken waar het voor uw doelgroep echt om draait. Imago-onderzoek geeft inzicht in welke positie op de gewenste associaties en imago-aspecten u inneemt ten opzichte van de concurrentie. We brengen uw positie ten opzichte van de concurrentie in de ogen van uw doelgroep haarscherp in kaart.
Lees meer