Business model innovatie, hoe werkt dat in de praktijk?

Businessmodel innovatie - focus op de big picture

Duurzaam concurrentievoordeel

Innovatie blijft niet langer beperkt tot producten en klanten. Focus op het volledige businessmodel opent de deur naar krachtige en unieke nieuwe concepten. Of je nu moet of wil, het is zaak te blijven groeien door nieuwe business te creëren. Maar hoe zorg je daarvoor? Groei kun je realiseren door scherpe strategische keuzes te maken. Vroeger betekende dit: meer omzet uit bestaande klanten genereren, nieuwe klanten aantrekken, een innovatief aanbod formuleren of een combinatie hiervan. Steeds vaker blijkt dat deze aanpak op lange termijn onvoldoende vruchten afwerpt. Duurzaam concurrentievoordeel door businessmodel innovatie.
Lees meer

Blue Ocean Strategy succesvol toegepast

Creëer uw eigen markt

Ontsnappen aan de bloedrode oceaan van de harde concurrentie in u sector. Blue Ocean Strategy is een metafoor voor de ontdekkingstocht naar onontgonnen markten, waar nog geen concurrentiestrijd plaatsvindt. Niet langer vechten met uw bekende concurrenten om enkele procentpunten marktaandeel, maar ontdekken van kansen om unieke meerwaarde te bieden aan uw klanten en vooral uw niet-klanten. We beginnen bij het in kaart brengen van de strategische intentie, waarbij we de huidige marktgrenzen loslaten. Daarna gaan we op zoek naar blue oceans, stellen we diverse alternatieven vast en beoordelen we de aantrekkelijkheid van ieder van deze alternatieven. Tot slot werken we het strategisch concept uit.
Lees meer

Internet of Things als bron van Transformatieve Innovatie

Transformatieve innovatie realiseren

Door het Internet of Things en de steeds verdergaande digitalisering verandert de wereld razendsnel. Om hierop in te spelen willen bedrijven snel en tegen lage kosten nieuwe diensten ontwikkelen met een hoge slagingskans. Incrementeel vernieuwen is echter niet meer voldoende om de concurrentiestrijd te winnen. Internet of Things toepassen biedt een nieuwe bron om grotere stappen te zetten. Hoe deze bron aan te boren?
Lees meer