Hoe bepaal ik de koers van mijn organisatie in een turbulente omgeving?

Megatrends 2035, verken de toekomst

Inzicht als startpunt voor strategie-ontwikkeling

Strategie ontwikkeling gebeurt niet in het luchtledige: de verre toekomst van uw sector is een van de vertrekpunten. Maar hoe brengt u die in beeld? Wilt u ervaren welke megatrends 2035 voor uw organisatie relevant zijn? Wat de mogelijke impact is voor uw organisatie en uw sector?In onze workshop Megatrends 2035 gaan we samen met u aan de slag. We bepalen de impact van de megatrends voor uw sector, uw organisatie en uw business model.
Lees meer

Tijd voor een nieuwe marketingstrategie

7 ingrediënten voor een succesvolle marketingstrategie

Groei van het eigen bedrijf, toenemende concurrentie of andere concurrenten, fuserende klanten en veranderende markten. Allemaal factoren die grote invloed uitoefenen op de eigen organisatie. Welke manager wordt nu niet regelmatig geconfronteerd met strategische vraagstukken als: wat komt de komende jaren op ons af en hoe spelen wij optimaal in op deze gewijzigde omstandigheden? Tijd om de strategische opties in kaart te brengen en keuzen te maken. Dat vraagt om zelfkennis en afstand om goede keuzes te kunnen maken. En uiteindelijk bent u niet op zoek naar een papieren tijger, maar een heldere, motiverende, werkende en werkzame koers voor de toekomst. Wij bieden 7 ingredienten om dit voor elkaar te krijgen.
Lees meer

Scenario analyse: anticiperen op onzekerheid

Routes naar de toekomst

Wanneer uw omgeving erg turbulent is, is het waarschijnlijk veel slimmer om in scenario's te denken dan één strategie volledig uit te werken. Met een scenario analyse maakt u geen voorspelling van de toekomst. Met een scenario analyse ontwikkelt u ‘waarschijnlijke’ verhalen over mogelijke toekomsten voor uw organisatie met als doel tijdig te anticiperen op het daadwerkelijk uitkomen van een van deze scenario’s. Het gaat dus over het ontwikkelen, vergelijken én inspelen op mogelijke toekomst scenario's. Vanwege het lange termijn karakter van een scenario analyse loert het gevaar dat het in een abstracte exercitie uitmondt. De aanvliegroute van een scenario analyse van ICSB bestaat daarom altijd uit een pragmatische, hands-on aanpak die snel tot resultaten leidt.
Lees meer

Fusieverkenning en fusiebegeleiding

Misschien lijnt de strategie wel op naar het verkennen van fusies of een andere vorm van vergaande samenwerking. Een aparte discipline waar veel bij komt kijken en kleine foutjes grote gevolgen kunnen hebben. Het proces van samengaan van organisaties kan op verschillende manieren verlopen, toch is er altijd een bepaalde fasering te ontdekken: voorbereiding, integratie en realisatie. Wij kennen het traject van samenwerking tussen organisaties. Vanuit een rol in de zoektocht naar een geschikte partner, als project-manager in opdracht van twee (of meer) potentiële partners. Het is cruciaal om ervaring in het traject in te brengen. Vaak de zittende directies weinig ervaring met een dergelijk proces. In deze aanpak leest u hoe wij de verkenning en realisatie van verregaande vormen van samenwerking aanpakken.
Lees meer