Hoe kan ik voortdurend de vinger aan de pols van mijn klanten houden?

Klantproces monitor: realtime weten

Meten, weten, verbeteren

Periodieke klantonderzoeken leveren vaak interessante inzichten op. Wat ontbreekt is een meting kort op de bal, direct inzicht nadat de klant contact had. Dat is precies wat de klantproces monitor voor u doet. Dit online instrument stelt u in staat om de klanttevredenheid en klantbeleving te meten op het moment dat het er echt toe doet. En omdat u hiermee voortaan 24/7 realtime inzage heeft in de ‘verse’ oordelen van uw klanten, biedt de Klantproces-Monitor u direct waardevolle stuurinformatie om klantproces(sen) te optimaliseren.
Lees meer

Online paneldiscussie met ICSB Panelyzer

In gesprek met uw klant

Wanneer u de mening van uw klanten, leden en/of medewerkers wil peilen maar de vraag is nog onvoldoende uitgewerkt of afgebakend om deze via een enquête met vooraf gedefinieerde antwoordmogelijkheden voor te leggen, biedt een online panel de uitkomst. De ICSB Panelyzer geeft u de mogelijkheid eerst de gewenste richting en achterliggende argumentatie in beeld te brengen, om daaruit antwoord op uw vraagstuk te geven. De ICSB Panelyzer is een online discussietool, snel in te zetten en prettig te gebruiken door uw klanten.
Lees meer

Klantenpanel, continue informatie en inspiratie

In dialoog met uw klanten

Een klantenpanel (of ledenpanel) biedt toegang tot continu informatie en inspiratie en houdt u in gesprek met de klant. Met een klantenpanel gaat u als het ware een continue dialoog met uw klanten aan, waarbij u stapje voor stapje informatie opbouwt over hun meningen, wensen en behoeften. Bijkomend voordeel van een klantenpanel is dat het de klantbetrokkenheid met uw organisatie in sterke mate vergroot. Een klantenpanel is voor ons altijd een startpunt in plaats van een eindpunt: de resultaten van een klantenpanel zijn specifiek toegesneden op de beleidsvraagstukken van uw organisatie. We kunnen bij de opzet en uitvoer van een klantenpanel snel schakelen en zijn flexibel, het gaat om het beste resultaat voor u.
Lees meer