Hoe kan ik voortdurend de vinger aan de pols van mijn klanten houden?

Klantenpanel, continue informatie en inspiratie

In dialoog met uw klanten

Een klantenpanel (of ledenpanel) biedt toegang tot continu informatie en inspiratie en houdt u in gesprek met de klant. Met een klantenpanel gaat u als het ware een continue dialoog met uw klanten aan, waarbij u stapje voor stapje informatie opbouwt over hun meningen, wensen en behoeften. Bijkomend voordeel van een klantenpanel is dat het de klantbetrokkenheid met uw organisatie in sterke mate vergroot. Een klantenpanel is voor ons altijd een startpunt in plaats van een eindpunt: de resultaten van een klantenpanel zijn specifiek toegesneden op de beleidsvraagstukken van uw organisatie. We kunnen bij de opzet en uitvoer van een klantenpanel snel schakelen en zijn flexibel, het gaat om het beste resultaat voor u.
Lees meer