Hoe verbeter ik de resultaten van mijn commerciele organisatie?

Integrale klantgerichtheid: marketing en sales in 1 lijn

Integrale klantgerichtheid

Marketing en sales durven nog wel eens tegenover elkaar te staan. Hoe zorgt u er voor dat 1+1 veel groter wordt dan 2? Steeds meer mensen maken afwisselend en soms zelfs gelijktijdig gebruik van meerdere kanalen in de verschillende fasen van hun beslis- en aankoopproces. De beleving van de klant is dus in toenemende mate cross-channel, misschien wel omni-channel. Hoe zorg je als organisatie dat de kanalen, die vaak afzonderlijk aangestuurd worden, op elkaar aansluiten vanuit de beleving van de klant? Marketing en sales samenbrengen om een integrale klantbeleving te realiseren begint met inzicht in hoe de klant uw organisatie ervaart en gebruikt.
Lees meer

Klantgerichtheid, iedere dag een stapje verder

Stap voor stap verbeteren

Werken aan de klantgerichtheid van de organisatie hoeft geen éénmalige grote verandering te eisen. Met de 'kunst van het kleinmaken' kom je elke dag een stapje verder. Door toepassing van de methodiek voor kort cyclisch verbeteren, wordt klantgerichtheid in uw onderneming vergroot. Een slim gekozen en doelgericht gestuurd team, kan in 8 stappen een praktische verbetering in klantgerichtheid realiseren. Klantgerichtheid is geen project, maar een werkwijze waar iedereen bij betrokken is.
Lees meer

Marktbewerking doelgericht optimaliseren

In 5 stappen meer resultaat

De commerciele organisatie is vaak doorheen de jaren organisch ontstaan. Een doelgerichte 5 stappen-aanpak kan het effect van uw marktbewerking aanzienlijk optimaliseren. het begint met een analyse van uw klantenbestand, stap 2 is het verrijken van uw klantprofielen. Daarna gaan we gezamenlijk uw klanten opnieuw prioriteren. Hierbij staan niet de resultaten uit het verleden centraal, maar de verwachte toekomstige klantwaarde. De vierde stap is het bepalen van gerichte marktbewerkingsacties en tot slot zorgen we voor borging van het proces in uw organisatie.
Lees meer