Ik wil mijn klanten beter snappen

Snapp: Klantbeleving meten en meekijken waar het relevant is

Snapp: op het juiste moment op de juiste plaats

U heeft gegevens verzameld over uw klant en kent uw klant op papier. Echter, het verhaal achter de cijfers kent u niet goed genoeg, waardoor het lastig is te beslissen over hoe uw producten en diensten beter in kunnen spelen op de behoeften van uw klant. Om uw klant écht te begrijpen, zou u graag uw klant op de voet volgen. Snapp stelt u in staat inzicht te krijgen in de leefwereld van uw klant, doordat u letterlijk in het leven van uw klant kan meekijken.
Lees meer

Persona segmentering: van klantinzicht naar klantgezicht

Breng uw klanten tot leven binnen de organisatie

In veel organisaties wordt in abstracties ‘de klant’ gesproken. Klanten en klantsegmenten worden gekenschets met enkele cijfers: omvang, sector en regio voor bedrijven, geslacht, leeftijd, inkomen voor consumenten. Het verhaal ontbreekt. Steeds vaker wordt een helder begrip van ‘de klant’ en zijn verhaal verkregen door te werken met personas. Personas zijn fictieve karakters die verschillende klanttypen vertegenwoordigen. Ze hebben een naam en gezicht en vertellen het verhaal van de belangrijkste klantgroepen. Dat verhaal wordt in de taal van de klant verteld en maakt de gebruikscontext van een product of dienst helder.
Lees meer

Behoefteonderzoek onder (potentiële) klanten

Waar zit de klant écht op te wachten?

Elke organisatie wil zijn aanbod zoveel mogelijk afstemmen op de wensen, behoeften en verwachtingen van de markt. Maar het is niet altijd duidelijk waar deze wensen, behoeften en verwachtingen van klanten en niet-klanten precies uit bestaan. ICSB Marketing en Strategie helpt u dit klantinzicht scherper te stellen door het uitvoeren van behoefteonderzoek op maat.
Lees meer

Continue klantinteractie met de ICSB digitale toolbox

Continue verbetering door continue klantinzichten

U wilt graag continu verbeteren, zodat uw producten en diensten goed blijven aansluiten op de behoeften van klanten u daardoor relevant blijft. U meet wellicht al de tevredenheid van uw klanten, maar dit biedt onvoldoende aanknopingspunten om uw klanten beter te bedienen. Continue klantinteractie zou u helpen continu uw producten en diensten te verbeteren. Maar hoe doet u dat? ICSB helpt u continue klantinteractie te realiseren door het gebruik van onze digitale toolbox.
Lees meer