Ik wil mijn klanten beter snappen

Behoefteonderzoek onder (potentiële) klanten

Waar zit de klant écht op te wachten?

Dit is de sleutelvraag voor elke organisatie. 'Gewoon aan de klant gaan vragen' werkt helaas niet. Gelukkig bestaan er voldoende slimme alternatieven om inzicht te verwerven in de klantbehoeften. ICSB heeft ruime ervaring met onderzoekstechnieken die het onderscheid maken tussen ‘nice to have’ en ‘need to have’, die de vraag achter de vraag blootleggen en inzicht bieden in wat het product of de dienst eigenlijk voor de klant moeten oplossen.
Lees meer

Persona segmentering: van klantinzicht naar klantgezicht

Breng uw klanten tot leven binnen de organisatie

In veel organisaties wordt in abstracties ‘de klant’ gesproken. Klanten en klantsegmenten worden gekenschets met enkele cijfers: omvang, sector en regio voor bedrijven, geslacht, leeftijd, inkomen voor consumenten. Het verhaal ontbreekt. Steeds vaker wordt een helder begrip van ‘de klant’ en zijn verhaal verkregen door te werken met personas. Personas zijn fictieve karakters die verschillende klanttypen vertegenwoordigen. Ze hebben een naam en gezicht en vertellen het verhaal van de belangrijkste klantgroepen. Dat verhaal wordt in de taal van de klant verteld en maakt de gebruikscontext van een product of dienst helder.
Lees meer