Wat is voor ons een slimme manier om onze markt te segmenteren?

Doelgericht segmenteren: succesvol klanten kiezen

Kiezen voor meerwaarde

Segmenteren als eerste stap om meerwaarde te bieden aan je doelgroep. En dus ook meer waarde uit de markt te halen. Segmentering gaat over het indelen van klanten in groepen. Niet in groepen die handig en logisch zijn voor de salesorganisatie, maar in groepen die de meerwaarde waarderen van een aanbod dat specifiek op die groep is afgestemd. Een meerwaarde die zich uit in voorkeur, meerprijs, trouw: drie maal winst. De uitdaging bestaat natuurlijk uit het indelen. Hoeveel segmenten? Volgens welke criteria worden klanten ingedeeld? Hoe werkbaar is de segmentering: kunnen we de klanten ook herkennen? Hoeveel en welke segmenten gaan we zelf actief bewerken?
Lees meer

ABC klantenpiramide voor effectieve sales

Effectievere sales

Waarom zou u uw huidige klanten prioriteren of segmenteren? Het antwoord is simpel: omdat u uw middelen maar één keer kunt uitgeven. ABC klantpiramide is klantsegmentatie met een 'salesbril' op. Segmenatie op basis van klantwaarde. Via de ABC-klantenpiramide worden als uw klanten op een slimme en methodische manier geprioriteerd, passend bij de doelstellingen van uw organisatie. Het resultaat is dat u uw middelen, budgetten, accountmanagers etc. (kosten en opbrengsten) effectiever en efficiënter over uw klanten kunt verdelen. Nu en in de toekomst.
Lees meer