We moeten weer aan onze plannen beginnen, dat moet toch beter kunnen?

Eerst het grote doel bepalen

Visie en missie

Visie- en missievorming blijft het beginpunt, de basis waar alle plannen naar moeten oplijnen. Aan het nut van visie- en missie vorming wordt wel eens getwijfeld. Misschien omdat de resultaten niet altijd even overtuigend zijn. Toch vormen een goede visie en missie de harde basis waar de toekomststrategie van de organisatie op gebaseerd wordt. Ze leggen de basis van waaruit de organisatie haar koers bepaalt. Een grondslag van waaruit succesvolle organisaties opereren en langjarig consistent hun koers weten te kiezen. Visie biedt een scherp inzicht in de essenties waarover het in de toekomst van uw markt draait. De missie stelt duidelijk wat u wilt bereiken en wat voor soort organisatie u kunt zijn.
Lees meer

Tijd voor een nieuwe marketingstrategie

7 ingrediënten voor een succesvolle marketingstrategie

Groei van het eigen bedrijf, toenemende concurrentie of andere concurrenten, fuserende klanten en veranderende markten. Allemaal factoren die grote invloed uitoefenen op de eigen organisatie. Welke manager wordt nu niet regelmatig geconfronteerd met strategische vraagstukken als: wat komt de komende jaren op ons af en hoe spelen wij optimaal in op deze gewijzigde omstandigheden? Tijd om de strategische opties in kaart te brengen en keuzen te maken. Dat vraagt om zelfkennis en afstand om goede keuzes te kunnen maken. En uiteindelijk bent u niet op zoek naar een papieren tijger, maar een heldere, motiverende, werkende en werkzame koers voor de toekomst. Wij bieden 7 ingredienten om dit voor elkaar te krijgen.
Lees meer

Marketingplan in actie voor strategisch succes

Een levend document

Vaak wordt gezegd dat het plan niet eens zo belangrijk is, wel het proces van het samen maken van het plan. Wanneer een plan de commerciële intenties vertaalt naar concrete actie, wordt het een dagelijks bruikbaar instrument. Bij een goed marketingplan bestaat evenwicht tussen een vernieuwende en effectieve marktbenadering en een realistische aanpak die uw organisatie kan uitvoeren. Het marketingplan is in lijn met de ondernemingsstrategie, gebouwd op diep klantinzicht, daagt u uit om met een frisse blik naar uw markt te kijken, is doorgerekend, kent concrete acties en kan worden gemonitored en bijgestuurd.
Lees meer

Wargame: uw strategie toetsen op robuustheid

Wargame: uw strategie getoetst

Hoe kan je je strategie toetsen op haar robuustheid? Een wargame, waarbij je je eigen organisatie aanvalt, levert een krachtig antwoord. Organisaties gaan jaarlijks door de planningscyclus. Obligaat en gewetensvol worden externe analyses up to date gebracht. Wordt de strategie mogelijk licht bijgeschaafd en een optimistisch jaarplan uitgewerkt dat de hockeystick van de salesforecast voor elkaar moet krijgen. Hoe krijg je meer vuur in de strategische plannen? Mogelijk een meer gedurfde strategie. En minstens een strategisch plan dat robuust de toets doorstaan heeft van potentiële externe agressie. Of die nu afkomstig is van gekende concurrenten, organisaties die vanuit een andere business toetreden of start-ups. Een methode is ‘attack your own company’.
Lees meer